Blog – Steunpakket

Alle ins en outs over het nieuwe steunpakket.

Per 21 januari 2021 heeft het kabinet het steunpakket voor banen en economie uitgebreid. Voor veel ondernemers noodzakelijk, omdat zij (al lange tijd) noodgedwongen dicht moeten blijven. Daarom heeft het kabinet het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls gegeven. Wat je hierover moet weten, staat in deze blog.

NOW 3: bedrijfseconomisch ontslag mogelijk naast ontvangen subsidie

Het kabinet heeft de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) verlengd met drie tijdvakken van drie maanden. De subsidie is opnieuw bedoeld om bedrijven te helpen de crisis te overbruggen en de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden.

Waar tijdens de NOW 1 & 2 volledig werd ingezet op behoud van personeel, biedt de derde NOW meer mogelijkheden voor bedrijfseconomisch ontslag met behoud van subsidie. Zo is de ontslagboete geschrapt en kun je de loonsom met maximaal 10% laten dalen, zonder gevolgen voor de subsidie. De loonsom aanpassen kan door natuurlijk verloop, door mensen te ontslaan of door werknemers te vragen om een vrijwillig loonoffer. Uiteraard blijven de regels van het arbeids- en ontslagrecht wel van toepassing.

Daarnaast zou aanvankelijk de NOW-regeling afgebouwd worden, maar deze wordt nu toch verhoogd. De vergoeding gaat van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10%. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Tozo: aan te vragen met terugwerkende kracht en geen vermogenstoets

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kan vanaf 1 februari 2021 met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf de voorafgaande maand. Dit betekent dat op 1 februari 2021 een Tozo kan worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari 2021 worden aangevraagd.

Tozo 4 (4e verlenging) gaat per 1 april 2021 in. Hierbij zou sprake zijn van een vermogenstoets. Deze zal niet worden ingevoerd. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3.

TVL: niet meer alleen voor MKB en verhoging van voorraadvergoeding

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit. Meer ondernemers kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De eis van maximaal 250 medewerkers, en dus alleen voor MKB, zal niet meer gelden. Dus ook grotere bedrijven kunnen gebruik maken van de TVL. 

Het maximale subsidiebedrag gaat daarnaast omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB vanaf het eerste kwartaal van dit jaar. Het minimale subisiebedrag zal wijzigen van € 750 naar € 1.500.

Ook wordt de voorraadvergoeding verhoogd voor de detailhandel. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL, tot maximaal 200.000 euro. Dit was nog 5,6% in het vierde kwartaal van 2020. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.

Belastingmaatregelen

De periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen wordt verlengd tot 1 juli 2021. Eveneens kunnen werkgevers dit jaar een vergoeding voor thuiswerken via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Het kabinet onderzoekt verder voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden. Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021. Denk hierbij aan het btw-nultarief op mondkapjes. 

Starters: een nieuwe regeling

Er komt een regeling voor starters die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De regeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL en gaat gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Starters gestart tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruik maken. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. De verwachting is dat het loket in mei zal openen, maar de regeling moet nog worden uitgewerkt.

Meer weten over de mogelijkheden tot steun voor uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.